Ny harddisk

For de spesielt interesserte: Den ene harddisken på synth.no-maskina gikk fløyten i forrige uke, og har nå blitt byttet ut med en ny. Takket være tidligere synth.no-aid kunne dette skje uten at data ble tapt og uten at maskina måtte ha en omstart. Tada!

<em>Bassington-Bassington</em>'s picture

Flinke Henriken sin! -----

Flinke Henriken sin!

--------------

– Dersom Beethoven hadde omkommet i et flykrasj som 22-åring, ville hele musikkhistorien måtte skrives om. Luftfartshistorien også, når jeg tenker meg om. (Wolfgang Plagge)


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.