Kjettersk Kjeller beklager

Det er et luksusproblem å være populære, men det kan også
dessverre føre til uheldige konsekvenser for våre gjester.

På vårt forrige arrangement var lokalet simpelthen så
fullt at vi av hensyn til sikkerheten ikke kunne slippe
inn flere gjester. Totalt måtte vi bortvise omtrent 25
gjester.

Vi vil gjerne beklage dette.

På vegne av Kjettersk Kjeller,

Pelz E. Bub