Koke vannet?!

Jeg har ikke fått det med meg før i dag.
Vannverket fant visst parasitten Giardia for 9 dager siden her i åslå, og sendte ut melding om dette først går kveld eller noe?
Jeg leste det mens jeg satt å drakk saft.

Strålende.

<em>Bassington-Bassington</em>'s picture

Illuminatus i drikkevannet

Her har jo du ammunisjon til morgendagens konspirasjon-NM.


<em>batcheeba</em>'s picture

:D

*falle ut av sofaen*

-One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.


<em>Gird_09</em>'s picture

Hehehe

Min far påstår at det er jeg som har forgiftet vannet da..
Han sendte meg en tekstmelding i dag tidlig "What have you done to the water?" Jeg skjønte ikke hva han mente før nå nettopp....
Om det sier mest om ham eller meg er vanskelig å si. :D

___________
Now I'm breathing the breath of god,
And the cold wind cleans my mind.


<em>Karirari</em>'s picture

Parakitter er å foretrekke.

Parakitter er å foretrekke. De er lettere å oppdage, og så ser de så festlige ut når de sitter fast i springen.


<em>batcheeba</em>'s picture

Haahaaaa

Om dere virkelig er morsomme,eller om det kun er meg som er påvirket av den intense marijuanaduften som flommer inn i kåken fra naboen under dag som natt, vites ikke.
Men jeg ser parakitter overalt nå :D

-One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.


<em>Baetylos</em>'s picture

Ikke rart

det blir dårlig vann hvis parakitten sitter og driter i springen.

--
We are
We are the children
We are the children of nothing

This Fading Dream | Gotham Nights | Kjettersk Kjeller


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.