Websiden

Det er et eller annet som får synth.no til å ha horisontal scrollbar.
Det er jo ikke noe særlig gøy.

Kjører 1400x1050, firefox.

<em>Baetylos</em>'s picture

1680x1050

sitter jeg på og jeg har også horisontale scrollbars. Men det plager meg ikke, all informasjonen er innenfor skjermstørrelsen. Kun en stripe med hvitt som ligger utenfor.

--
We are
We are the children
We are the children of nothing

This Fading Dream | Gotham Nights | Kjettersk Kjeller


<em>greger</em>'s picture

Er bare litt irriterende.

Er bare litt irriterende. Siden det er cirka ingen andre websider som lider av det samme problemet.
Og horisontale scrollbars er ikke noe pene. :-P

--
"You were once shoved headfirst through someones vagina,
why are you acting so dignified?"


<em>henrik</em>'s picture

Borte?

Er scrollbaren borte nå?


<em>Nikko</em>'s picture

Den er borte hos meg i alle

Den er borte hos meg i alle fall. (firefox + 1024X768)
---
Even a stopped clock shows the right time twice a day.


<em>Larsebass</em>'s picture

Borte her og. Firefox og

Borte her og.
Firefox og 1680x1050

"Tingene er ikke, hvad man tror de er - det tror man jo for resten ikke."
Piet Hein


<em>greger</em>'s picture

Jepp, mye bedre! -- "You

Jepp, mye bedre!

--
"You were once shoved headfirst through someones vagina,
why are you acting so dignified?"


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.