Zeromancer på Quart 07

Zeromancer spiller Quart'n i år. de spiller i Hallen på Torsdagen. Personlig synes jeg det er dumt for jeg er der bare mandagen. Men jeg skal se de på Slottsfjell da;)

Mer info på: http://www.quart.no

<em>zandra</em>'s picture

Hurrahurra!

generated by sloganizer.net


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.