Hong Kong

Noen som vet om noen Synth-klubber eller annet av interesse i Hong Kong?

<em>erceno</em>'s picture

rockinchina.com

Hei!
Er nok ingen røver på Hong Kong ennå, men har forsøkt å bruke denne siten litt i Beijing: http://www.rockinchina.com

(så kan det diskuteres hvorvidt Hong Kong er Kina eller ei)

Lykke til!
...og, om du skulle finne noe gøy er det bare å sende rapport! Antar jeg skal innom der noen ganger de neste årene.

the glove compartment isn't accurately named


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.