Friii!!! - arvika bil tors/fre??

Jippie!!!
Jag har fått fri fredag och lördag!!
Så jag kan åka på Arvika..

Men det är väl ingen som råkar ha en liten plats i bil till mig på torsdag eftermiddag eller fredag?
Jag lovar att inte ha så mycket packning.. hehe

<em>zandra</em>'s picture

=D Du skal komme

=D
Du skal komme *glede*
fant du noen bilplass?

generated by sloganizer.net


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.