Batteri type for roland d-50?

Hei..

Må bytte batteri til roland d-50en min..
Spiller det noen rolle hvilken produsent etc jeg bruker, eller kan jeg kjøpe et lignende batteri hos en standard foto forhandler?

produsent har neppe noen betydning...

desto mer viktig å finne et som har samme spesifikasjoner.
ta med deg det tomme batteriet til en fotoforhandler/clas olsson eller andre som kan tenkes å ha et godt utvalg, så finner du helt sikkert et tilsvarende batteri.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.