Hjelp! Musikkfestbilder...

Har masse bilder fra Musikkfest Oslo 2005 som jeg tenkte jeg skulle legge hit i en album. Det får jeg ikke til. Hvordan gjør jeg det??

<em>Mallpunk</em>'s picture

Klikk på "lag innhald" og de

Klikk på "lag innhald" og deretter på "bilete". Men opplegget her er ikke beregnet for store album, så om du har mange bilder du vil laste opp kan det være like greit å putte dem i et album et annet sted og bare legge ut en link her.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.