synth.no nede på tirsdag ettermiddag

Maskinvaren på foetus.synth.no (maskina som bl.a. http://synth.no/ kjører på) får seg en oppgradering tirsdag (30.12), og vil være utilgjengelig noen timer fra ca. 16:30.

Synth.no vil sannsynligvis bli stabil og kjapp nå ettersom omtrent rubb og rake oppgraderes med klin nytt stasj: Prosessor (AMD Sempron 2400), hovedkort, diskettstasjon(!), minne og strømforsyning.

Med håp om en bedre hverdag,
Henrik

<em>Gird_09</em>'s picture

Lykke til!

Lykke til!

§01 - Sitron er bedre enn vannmelon!
§02 - Plommekake er bedre enn ostekake!


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.