Mesh - ny markedsføring?

VG skriver om at at den mer eller mindre morsomme Sasha Baron Cohen planlegger følgende nye filmprosjekt: «Bruno: Delicious Journeys Through America for the Purpose of Making Heterosexual Males Visibly Uncomfortable in the Presence of a Gay Foreigner in a Mesh T-Shirt»

...hm. ok. Jeg synes slike ordspillsting er gøy, ihvertfall. :)

<em>Oberkorn</em>'s picture

Mesh T-shirt har nok ikke

Mesh T-shirt har nok ikke så mye med (det forholdvis obskure) synthbandet Mesh å gjøre. Det er vel heller en slags sports-trøye (jeg ser for meg sånn tettsittende sykkeltrøye)?


<em>Nikko</em>'s picture

Mesh = netting

sånn direkte oversatt
---
Nerves connected to the center, we are tied to the machine
Invisible and silent, circling overland


<em>Oberkorn</em>'s picture

Minner meg på at

Minner meg på at helsetrøyer gjerne kalles "wife beater" på engelsk...


<em>Nikko</em>'s picture

Ikke bare helsetrøyer...

...også enkle singleter, som den Bruce Willis har som John McClane i Die Hard. :-P
---
Nerves connected to the center, we are tied to the machine
Invisible and silent, circling overland


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.