Ny Star Trek trailer

Denne MÅ vises på kino i Norge! ...dette kan bli bra!

<em>devotee</em>'s picture

Da det er mange ST fan her

Da det er mange ST fan her så reklamerer jeg med det samme for det nordiske fanfiction prosjektet Star Trek Gatekeeper
http://startrekgatekeeper.com/gatekeeper
Hvis det er noen her som føler de kan bidra med noe enten foran eller bak kameraet så meld dere på. Trek skuespillere (bla Tasha Yar fra TNG) er allerede bekreftet og det jobbes også med å få tak i noen fra SW.
Vi trenger mange dyktige folk!

http://www.trekkers.no/ (faktisk egen synthtråd på forumet:)


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.