Courtney Love sier sin mening om Amerikansk Platebransje..

Riktignok sa hu det i en tale hun holdt den 16 mai 2000, men det rimer fortsatt med slik endel artister forteller de føler platebransjen, og slik platebransjen behandler digitale media..

<em>komputergirl</em>'s picture

Courtney Love er herlig

Courtney Love er herlig uansett hvor mange ganger hun flasher underlivet på TV :D

--
http://miss-antrop.blogspot.com/
http://www.myspace.com/komputergirlmusic


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.