AntiEMO-opptøyer i Mexico!

En voldsbølge mot EMO-kids rir Mexico, faktisk...

<em>Disynthegration</em>'s picture

Ja, jeg så den

Min første reaksjon var at nå må vi mobilsere noen slemt utseende, grimme synthere og dra til Mexico og forsvare disse stakkarene. Spøken om at emo må dø har blitt alvor, og da var det plutselig ikke så moro lenger.

Jeg ringer Hocico og ber med organisere en anti-anti-emo for oss. :) Erk husker meg sikkert fra konserten, og synes sikkert dette er en glimrende idé. :)

-------------------------------------------------
* Forgive me father for I have synth *


<em>Karirari</em>'s picture

Politiets rapport om at

Politiets rapport om at situasjonen roet seg når Hare Krishna-ene kom, er jo det beste. Og så punkerne som vil banke emoene fordi "de stjeler stilen vår!" Lurer på hva de har i drikkevannet i Mexico. Mescal?


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.