Baditude!!

Gjennomført synthband!!!! :D
Musikken var faktisk rett så bra!!
Og imaget deres.........

<em>elektronika</em>'s picture

hahaha, vet ikke om jeg er

hahaha, vet ikke om jeg er bad nok for dette

-----------------------
Look what I can do!
-----------------------


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.