Vokal manipulasjon

For de som vil høre hvor bra man kan jukse med vokalstemmer (..og instrumenter).
Har selv Melodyne cre8 og skal oppgradere til studio versjonen så fort jeg får råd.

Fikk plutselig råd :-o,

Fikk plutselig råd :-o, bestilte studio versjonen for $330.
"Download versjon" så nå er det bare å installere :-)

...og så lang kom man for $330: "Cannot create License Key. System error." ...argh:-(
...Nå fungerer det perfekt, leker med et tidligere lydopptak av en el-bass, og flytter notene uten at det blir rart. bra!


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.