Leie Roland Synth en måneds tid

Er det noen som kan låne/leie/byttelåne bort en Roland-synth en måneds tid i Oslo? Synthen må være en av disse modellene: Fantom X, Juno G, G-70, RD-700SX, Fantom S, Fantom Workstation, VR-760, RD-700, XV-88, Fantom-XR, MC-909, XV-5050, XV-5080, XV-2020 eller XV-3080. Takker på forhånd!

<em>TV Noise</em>'s picture

Litt på kanten sikkert - men hvorfor kun Roland ?

Why do birds suddenly appear ?


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.