37kg triniton crt gis bort

Har en IBM 21" i kjelleren, noen som vil komme å hente?

<em>komputergirl</em>'s picture

grrr. hater å bo i Bergen

grrr. hater å bo i Bergen når slike innlegg postes! jeg skulle gjerne kommet bort i kjelleren din og tatt den med meg, men distansen mellom Bergen og Oslo er en bitch :p

[futureperfekt]


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.