Spam spam spam

Jeg slettet nettopp 97 (!) av brukerne som har registrert de siste tre månedene. Felles for alle disse er at de var registrert av spam-roboter. Registrering av nye brukere inneholder nå kjempevanskelige regnestykker for å begrense sånt møl.

Gi lyd hvis dere ser mer spam her, pliiis.

<em>Gird_09</em>'s picture

Kjempevanskelige?

Sånn at man må regne feil for å bli medlem?
Jeg hører at datamaskiner ikke regner feil.
*tror på henrik men skjønner lite*
___________
"I believe in free everything."


<em>henrik</em>'s picture

Kjempelette

Jeg kunne isteden skrevet noe sånt som "kjempelette regnestykker som spam-robotene stort sett ikke tar høyde for", men hvor festlig ville _det_ vært?

Hm.

Når jeg tenker meg om så skrev jeg ikke akkurat så festlig i utgangspunktet heller. Dæng.


<em>Gird_09</em>'s picture

festlige henrik

Joda, jeg prøvde bare å gjøre posten ekstra festlig. :P

Oh my god! I can see right through your skull!

*legger seg*

___________
"I believe in free everything."


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.