Gjesteboken

Er det mulig at Henky Penky kan fikse det slik at når man svarer på et innlegg i gjesteboken sin, så kommer svaret automatisk i gjesteboken til den som postet og?
Det er så pes og drive å styre med det der.
Pretty please?
*bats eyes*

<em>henrik</em>'s picture

Ikke

Ikke med det første, nei. Men det er notert i den store boka.


<em>TV Noise</em>'s picture

Det er lansert noe nytt som

Det er lansert noe nytt som heter e-mail og direktemeldinger. Hørt at det skal være brukbart.

Why do birds suddenly appear ?


I denne?(måtte bare

I denne boka?

(måtte bare goggle etter "bigbook" :-) )


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.