Planlagt nedetid torsdag 31. aug 2006 16:00

Synth blir tatt ned torsdag 31. aug 2006 16:00, da jeg skal sette inn ekstra minne. Det burde ikke ta mer enn en halvtime.

Mer om dette her: http://synth.no/node/3866

<em>jonis</em>'s picture

smertefritt

jeg trodde alt hadde gått skikkelig smertefritt, men så kom jeg på at det er onsdag og jeg har tre dager igjen på jobb.


<em>optimusprime</em>'s picture

"Planlagt endetid" leste

"Planlagt endetid" leste jeg, og tok på meg den fineste dommedags-stasen min og kikket forhåpningsfullt opp mot himmelen. Men akk, ingen endetid og ingen fire ryttere over horisonten i dag heller....

I am Lucy Liu! Give me your spines!


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.