Festival (dock mest neofolk)

Festival i Kristansand med t.ex. Of the wand and the moon, Die Weisse Rose, Solblot med flere. 25/8-27/8.

www.fantasifestivalen.no

<em>Sabeltann</em> sitt bilete

Aye

Skal prøve å få fingen ut og leggje ut ein presentasjon her.

*springe i ring*

- Bookingansvarleg Sabeltann


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.