Live8-konserter

Er det noen her som skal reise ut for å få med seg noen av Live8-konsertene? Selv skal jeg trolig stå foran Brandenburger Tor i Berlin og høre a-ha spille.
Det hadde kanskje vært kulere å vært i London. Men egentlig liker jeg ikke Bono, så da kan det være det samme.
:-) Jørn

<em>TV Noise</em>'s picture

Heller Bono, skrubbsår på beina

enn (sensurert) Harket.

Why do birds suddenly appear ?


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.