SEATTLE

skal til Seattle og omegn - og sannsynlig Vancouver - kom med tips! Tror det er mye rock det går i der borte (og voksenchill når det komemr til elektronika), så jeg trengere. Scissor Sisters spiller mens jeg er der, da.

<em>iamkYm</em> sitt bilete

Logg deg inn på myspace.com

Logg deg inn på myspace.com og finn folk fra byen(let i interessegrupper etc) og spør dem om tips.

-
Jæi fæider te grått altså


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.