SEATTLE

skal til Seattle og omegn - og sannsynlig Vancouver - kom med tips! Tror det er mye rock det går i der borte (og voksenchill når det komemr til elektronika), så jeg trengere. Scissor Sisters spiller mens jeg er der, da.

<em>iamkYm</em>'s picture

Logg deg inn på myspace.com

Logg deg inn på myspace.com og finn folk fra byen(let i interessegrupper etc) og spør dem om tips.

-
Jæi fæider te grått altså


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.