I overkant emo

<em>batcheeba</em> sitt bilete

I need to eat out more. -Som

I need to eat out more.

-Som i en veldig tunnel klinger lyden
av mine skritt imellem vegg og vegg-
R.Nilsen


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.