Detta lover jo bra!

Nå mangler det bare litt folk her, så blir det her enda vakrere enn hva IRIO-eventyret var..

<em>Tollef</em>'s picture

folk ja

Kan vel ikke klage på at det ikke er folk så lenge siden fortsatt ikke er offentlig.


<em>Zonetripper</em>'s picture

Ah, sånn å forstå..

Så vi er forsøkskaniner egentlig :)

REHAB IS FOR QUITTERS!!


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.