yah!

Dte blogges så det suser, gett!

<em>Tollef</em>'s picture

sterkt verb?

Å blogge, bløgg har bløggi?


<em>Gird_09</em>'s picture

vas

Jeg vil ikke ha slikt Ivar Aasen mål her altså..
Det heter, Å blogge, blogger, blogget, skal/vil blogge!!!!
Videre heter det en blog/bloggen, en blogger, og det blogges.
(Akkurat som solen, jenten og døren...)

-Jimi-

My small American penis is inferior to your huge Arabian penis... Dersom noen tar den spøken og kan si hvor den er fra blir jeg imponert...


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.