Dommedagsvarsel eller Divine Justice -

baade Martha Stewart og Michael Jackson i retten...

Er ingen(ting) hellig lenger???

<em>elektronika</em> sitt bilete

Divine Justice

Ihvertfall når det gjelder Martha Stewart. Kan de ikke ta med seg designerne bak Laura Ashely også når de først er i gang.

- You're the disease and I'm the cure
(Cobra)


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.