Ny maskin

Vi har endelig fått ny Komputer. DÆLIG!!!!!!!
GLAD Larsebass i dag!

<em>iamkYm</em>'s picture

ooh, hva slags pjuter da? s

ooh, hva slags pjuter da?
skal kjøpe meg ny jeg også, men får ikke bestemt meg, MAC eller PC, hmm...

-
J A G . Ä R . S Å . J Ä V L A . S U B K U L T U R .


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.