Godt nytt aar,

alle sammen, dere er over i 2004 for flere timer siden, jeg er nesten fem fra fortsatt.
Paa vei inn til storbyen naa (San Francisco) hvor jeg DJer paa House Of Voodoo's nyttaarsfest. Skal se det blir spilt litt norsk der i kveld og :D

<em>elektronika</em>'s picture

til deg også!

godt nytt år til deg også! og alle andre

- You're the disease and I'm the cure
(Cobra)


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.