80% MANN

Inspirert av Reidun og Didrik tok jeg ogsaa thespark.com's kjoennstest, og konklusjonen var:

REALLY?

You know, for every question, we track very carefully what each gender answers. This allows us to guess with the utmost accuracy what you are. And in the rare case where we guess incorrectly (like now), we have the opportunity to learn from nature's mistake. You.

People like you, who walk the scary line between man and woman, are *very* helpful in understanding exactly what it means to be human. Thanks, and good luck.

<em>RKN</em>'s picture

hihi

så får de som fortjent når de vil kategorisere mennesker på den måten :)


<em>Bassington-Bassington</em>'s picture

Ja, å dele mennesker inn etter

hva slags kjønnsorganer og slikt de har er jo helt absurd. Hva blir det neste, dele oss inn etter hudfarge? Meningsløst, spørru meg.

Lille Dille


<em>RKN</em>'s picture

Eller intelligens

... som en dansk psykolog i fullt alvor foreslo man skulle bruke som kriterie på hvorvidt folk skulle få lov til å formere seg (dvs. få unger).


<em>Bassington-Bassington</em>'s picture

Et gufs fra tredvetallet,

det der. Det nifseste med eugenikk er at de eneste som ville få formere seg var flittige, tilpasningsdyktige arbeidsmaur som var helt vanlige i hodene sine. Alle som skilte seg ut eller var litt mistilpasset ville få tuklet med understellet sitt. Ville bli en fin verden, det der... Uten alle dem som har gjort verden verdt å leve i.


<em>Kat</em>'s picture

Eugeni, jah -

Mengele ble visstnok opplaert fra California. Hmmm, lurer paa om det kan ha noe med vaar nuvaerende Governator aa gjoere...!


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.