London calling..

Ahh.. i dag forlater jeg Oslo til fordel for London, for forhåpentlig vis å feire en glimrende nyttårsaften på Slimelight! 8)

Adios amigos!

<em>Kat</em> sitt bilete

Hilse Nils Helge da, som fors

Hilse Nils Helge da, som forsvarer Gnore's aere bak platespillerene der! Ellers er San Fran oxaa et godt alternativ :D


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.