Death In June m.fl. stoppet i Chicago :=

The Empty Bottle was scheduled to host Death in June, an English art-rock group, along with opening bands Changes and Der Blutharsch on Saturday. But club owner Bruce Finkelman canceled the show on Friday under pressure from the Center for New Community, a local activist group.

http://www.suntimes.com/output/derogatis/cst-nws-bottle16.html

:jawdrop:

<em>Gird_09</em>'s picture

jepp

De folkene har jo aldri vært kjent for å bry seg om sin egen grunnlov, i likhet med japanerne...

-Gird_09-


<em>Kat</em>'s picture

Blood Axis -

en ting er at BA ble kansellert i Oslo, men jeg leste akkurat til min skrekk at det samme skjedde her i SF i '95! :O


<em>Bassington-Bassington</em>'s picture

Band som Death in June

er i den herlige situasjonen at de har masse aggressive antifascister som vil angripe dem, men ingen aggressive fascister som vil forsvare dem. Herlig. Det beste jeg har lest om Blutharsch er noe jeg snublet over etter et nettsøk: Et nazi-forum der noen fortalte at de hadde spurt Albin Julius om han var "pro-White", som det heter på nazi-røverspråk. Svaret gjorde den unge nassen skikkelig skuffa...


<em>Kat</em>'s picture

Mer om chicago vs DiJ


<em>Bassington-Bassington</em>'s picture

Vedder på at vi får se mer av dette fremover

I USA er nemlig nassene nærmest fullstendig knust. Ikke det at de behøver å være mange for å være farlige (se på Timothy McVeigh), men den blomstringen miljøet hadde rundt årtusenskiftet er fullstendig snudd nå, og de største organisasjonene er i fullt kaos.

Dette betyr at når det ikke er organiserte ideologiske nazister å ta fatt på, kommer garantert grupper som Center for New Community til å utvide nassebegrepet sitt en smule. Og da står jo DIJ laglig til for hugg.

Stay tuned.

Interessant at CNC argumenterer mot Christian Identity fordi den er "kjettersk". Sier kanskje noe om deres forhold til åndsfrihet? Selv om det bør sies at Christian Identity er en sjelden kombinasjon av dum, ekkel og kjedelig...


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.