årets ditten og datten

det øverste bildet er min favoritt til årets bilde: http://www.dagbladet.no/kultur/2003/12/17/386358.html

<em>terje</em>'s picture

Sjekk siste Her&Nå!

SvenO eller hva han heter som Gandalf etc.. :)

Nei - jeg pleier ikke lese det, men måtte se det der...


<em>elektronika</em>'s picture

Re: Sjekk siste Her&Nå!

hmmm, kanskje verdt å kjøpe denne gangen?


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.