Nye til Necro Facility

er grisebra !

Hvor ble det av Staal btw ?

<em>henrik</em>'s picture

Necro Facility har alltid

Necro Facility har alltid levert bra greier, og de skuffer heldigvis ikke på siste skiva. Veldig bra!

Geir (Rammsund og Staal) var på Syntetisk FM99,3 for noen uker siden, og da kunne han fortelle at Staal er i full sving, men de ville ha litt pusterom etter avslutningskonserten til Rammsund.

Belelomm


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.