Hjelp til synth bygging.

Hei noen som vet om de beste aktive steden hvor jeg kan få hjelp til bygging og designing av hardware synth og medhørende kode.

 

OSLO / norge .

http://mutable-instruments.ne

http://mutable-instruments.net/

http://www.instructables.com/id/How-to-build-an-Arduino-synth/

http://playground.arduino.cc/Main/ArduinoSynth

Det er i hvert fall noen steder å starte. Sjekk forumene på disse stedene: der finner du mye bra folk.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.