Indie & Electronica - månedlige spillelister for Spotify

I slutten av hver måned kaster jeg raskt sammen låter fra artister/album jeg har tenkt å høre mer på den kommende måneden. Jeg har publisert listene på underskog.no og sharemyplaylists.com siden starten av 2010 - men, så langt ikke lagt ut noe her. Dette til tross for at listene antakelig mapper ganske finfint med musikksmaken til målgruppen på synth.no (selv om de aldeles ikke har overvekt av hard EBM : ). Listene går som følger:

Velbekomme!  Follow me on Spotify

<em>monoton</em>'s picture

Takk!

Takk!


<em>Soulmachine</em>'s picture

Dobbel takk

Dobbel takk

Hasj fører til batikk


<em>erceno</em>'s picture

Oppdatert med playlist for april

april 2011: Åpnes i Spotify | Spillelisten for dem som ennå ikke har Spotify

the glove compartment isn't accurately named


<em>proteque</em>'s picture

bra tiltak!


<em>erceno</em>'s picture

Oppdatert med playlist for mai

mai 2011: Åpnes i Spotify | Spillelisten for dem som ennå ikke har Spotify

the glove compartment isn't accurately named


<em>erceno</em>'s picture

Oppdatert med playlist for juni

juni 2011: Åpnes i Spotify | Spillelisten for dem som ennå ikke har Spotify

the glove compartment isn't accurately named


<em>erceno</em>'s picture

Oppdatert med playlist for juli

juli 2011: Åpnes i Spotify | Spillelisten for dem som ennå ikke har Spotify

the glove compartment isn't accurately named


<em>erceno</em>'s picture

Oppdatert med playlist for august

august 2011: Åpnes i Spotify | Spillelisten for dem som ennå ikke har Spotify

the glove compartment isn't accurately named


<em>erceno</em>'s picture

Oppdatert med playlists for sept, okt, nov og des

the glove compartment isn't accurately named


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.