Steike nytt Kent album i slutten av måneden,

og er ennå ikke lei Rød !

Slo akkurat opp en gammel sikleskade her.

<em>Strega</em> sitt bilete

Hurra!!!!!

Hurra!!!!!

Don't confuse having an iron rod stuck up your ass with having a spine


<em>Strega</em> sitt bilete

Og det ligger et par

Og det ligger et par smakebiter på youtube :)
http://www.youtube.com/watch?v=a4sEDD21yDE

http://www.youtube.com/watch?v=so7jbwAUVZI

Don't confuse having an iron rod stuck up your ass with having a spine


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.