living dead party

Buuuuurlin...

living dead party

:)

Hehe, DIRTY Sandra:)

Let's go to war?


<em>zandra</em> sitt bilete

HAHAHAHA

As if most girls wouldn't show more than I usually do anyway...
but not on Thursday... I got orders (and some PVC).
Lallalallalala

Relax don’t do it
When you want to come


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.