synth.no på operasjonbordet

synth.no på operasjonbordet