Various - Elektrostat (2008)

Sadly enough, there was no release of a compilation album at the Elektrostat this year!

A "fake" version from the pirate-group ".NUL" surfaced on the scene, but it was nuked for missing .nfo...
...anyhow; I took the liberty to create some graphics for it!

Go get!

Further!

<em>Bariuz</em>'s picture

Kult Cover

Kult cover, men rimelig kjipt gjort. Protostar låta der er garantert en uferdig, og i verste fall en gammel, versjon. Liker ikke at den flyter rundt på nett. Samtlige jeg har gitt den til har fått beskjed om at den ikke var ferdig og at de måtte passe på den, alikevel har en eller annen klart å gi den fra seg.

Ferdige versjoner av denne + 5 andre låter kan lastes ned via vår nettside en gang i januar!

--------------------------------------------------------------
www.code64.se
www.blackcomedy.net
www.myspace.com/protostarspace
www.myspace.com/bariuz
www.myspace.com/cyberdyneclub
--------------------------------------------------------------


<em>Electro</em>'s picture

Bare én gang??

:-p


<em>Bariuz</em>'s picture

:-P

--------------------------------------------------------------
www.code64.se
www.blackcomedy.net
www.myspace.com/protostarspace
www.myspace.com/bariuz
www.myspace.com/cyberdyneclub
--------------------------------------------------------------


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.