Camden brenner! Å faen.

<em>elektronika</em>'s picture

Er jo bare crap der for

Er jo bare crap der for tiden allikevel, hilsen gammel grinebiter.

-----------------------
Look what I can do!
-----------------------


<em>Divabolica</em>'s picture

Så beleilig.

De har jo hatt underskriftskampanjer gående lenge nå, mot at de skal legge ned markedet.

ops*

-----
Fine purveyor of madness since 1971
(I wish I could say: "by Royal appointment", but that slot has already been filled. Twice.)


<em>jonis</em>'s picture

Re: Camden Brenner

Hei dere, jeg var ferdig på jobb omtrent samtidig som brannen startet. Det var det gamle markedet langs kanalen som var i fyr og flamme. Det vil si, du kommer oppover mot stables market og går over broen over kanalen. Omtrent alt på høyre side brant ned. Vi stod på broen før både brannvesen og politi kom, og innen brannvesen og politi var kommet var flammene 4-5 etasjer høye. Det var litt surrealistisk gitt, og jaggu meg var det ikke flere kameraer og kameramobiler ute enn i gjennomsnitts japansk turistflokk.

Det som brant ned var ikke noen av kjerneområdene, db skriver at kjerneområdet camden lock ikke brant og det er jo sant, men jeg føler jeg må presisere at stables market der jeg jobber er det største markedet i camden og det mest varierte også ;)

Det var mye pågang både på myspace, facebook og livejournal for å finne ut om Cyberdog var i fare, men ingenting på venstre side av veien var i noen særlig fare :)

Men så må det jo sies at det lokale ryktet er at eieren av markedet(både stables og kanal markedet) ble nektet byggetillatelse for kanal markedet for to dager siden. Men så må jeg jo presisere at dette er et rykte, og om det er noen sannhet i det vet jeg ikke.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.