FRONT 242

<em>henrik</em>'s picture

Nice!

Nice!

Belelomm


<em>zandra</em>'s picture

Ikke sant? Jeg skriver

Ikke sant? Jeg skriver perfekt svensk nå (Noooooooot! Originalet var på engelsk). Skal du se Front? De tar jo en pause og spiller ikke Amphi osv.


<em>henrik</em>'s picture

Njæææ, hadde ikke tenkt det.

Njæææ, hadde ikke tenkt det. Iallfall ikke når Cec og Bjarni er borte fra Malmø...

Belelomm


<em>zandra</em>'s picture

Eller hur? My island in the

Eller hur?

My island in the sun *shalala lalala lala*


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.