Nytt synthorkester

Med så lite aktivitet det er på dette forumet for tiden kan man jo dra nytte (?) av dette og informere om et nytt norsk band som "vasser" i (for det meste gamle) analoge synther.

http://soundcloud.com/three-winters

 

Happy listening

 

<em>monoton</em>'s picture

Hvor er vokalen æ?

Hvor er vokalen æ?


Akkurat det jeg spurte Akiko

Akkurat det jeg spurte Akiko Kiyama om det


<em>monoton</em>'s picture

Hva svarte ho?

Hva svarte ho?


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.