DJ Soulmachine syntetiske videojulekalender 2011, dag 9

VETO - You Say Yes, I Say Yes