Øya pass til fredag kjøpes !

Skaffer du meg et fredagspass til  ordinær pris så får du en flaske vin (rød eller hvit) , som premie :) ta kontakt med grete.lund2@getmail.no eller ring 99 15 61 06

<em>henrik</em>'s picture

flyttet

(flyttet til markedsplass-forumet)

Belelomm


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.