DJ Soulmachine syntetiske videojulekalender 2010, Dag 6

Kite - Johnny Boy