Festivalpass til Elektrostat og togbillett T/R Trondheim Oslo

Jeg har et festivalpass til Elektrostat til salgs. Gjerne i kombinasjon med billig togbillet T/R trondheim

2-dagerspass til Elektrostat + tog T/R Barteby-Tigerstaden selges for pålydende- samlet
Pass: 715,- nok Togbillett: 578,- nok
Tog 01.10 kl 1405 fra Trondheim
Tog 04.10 kl 1607 fra Oslo

<em>Divabolica</em> sitt bilete

Comfortplass, selvfølgelig.

Alt annet ville ha vært galskap.

-----
Fine purveyor of madness since 1971
(I wish I could say: "by Royal appointment", but that slot has already been filled. Twice.)


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.