Peter Jackson takes on alien invasion in "District 9"

<em>henrik</em> sitt bilete

Neill Blomkamp!

Oi, og han lager den sammen med Neill Blomkamp. Mein gott!

Belelomm


<em>henrik</em> sitt bilete

District 9 trailer

Belelomm


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.