Solhjell anmelder Maskindans

«For nokre månedar sidan kom denne gullgruva for oss musikkinteresserte med eit godt auge til 80-talet. Det mykje utskjelte 80-talet har vore gjennom ei rehabilitering dei siste åra. Internasjonalt var synthmusikken stor gjennom heile tiåret, ein skal ikkje lenger enn til Sverige for å sjå det. I Noreg nådde den ikkje same kommersielle suksess, og det var langt færre store artistar ein kan karakterisere som reine synth-band.»

Les mer på http://www.bardvegar.no/2009/04/maskindans-norsk-synth-1980-1988/

<em>henrik</em>'s picture

Det Gylne Triangel - Maskindans (live)

Belelomm


<em>henrik</em>'s picture

Boxbury Beat - Thunder and Lightning

Belelomm


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.